<h1>TĘCZA - Psychoedukacja i terapie</h1>, Twoja przeglądarka nie obsługuje tej animacji Flash.

Warsztaty Marka Tarana

 
 
 
"Święta Żeńskość"
Warsztaty dla kobiet, których celem jest głębokie wniknięcie w sekret kobiecości. Połączenie wiedzy starożytnych kultur (m.in. ezoteryka, hermetyzm, alchemia, szamanizm) z najnowszymi odkryciami współczesnej nauki (neurofizjologia, genetyka, biochemia, fizyka kwantowa) pozwoli uruchomić wewnętrzną moc by wnieść ją do TU i TERAZ.
 
Najbliższe zajęcia odbędą się 30.12.2018 o godz.10-18
 
   „Świt Bogiń. Odbudowa Drzewa Życia"

 

Kobiety zawsze były wielką tajemnicą i z jednej strony wyraża się wobec nich uwielbienie, zachwyt i fascynację a z drugiej strony były one i są przedmiotem dominacji, ucisku i przemocy, prowadzącej do ich zniewolenia. 
Kobieta może być zniewalana przez mężczyzn, przez inne kobiety (te, które zatraciły swoją świętą żeńskość) i przez samą siebie kiedy staje się zbyt uległa lub zbyt dominująca i męska. 
W tej „patriarchalnej grze” wspomaganej przez systemy religijne, społeczne i obyczajowe chodzi o jedno – zniszczenie sekretu świętej żeńskości.
Święta żeńskość to moc każdej kobiety, moc związana z jej wrażliwą, łagodną, intuicyjną, empatyczną i kochającą stroną. 
Święta żeńskość to nieograniczony stwórczy potencjał, moc kreacji, samouzdrawianie i samooczyszczenie.
Święta żeńskość to moc transformacji wszystkich niskich energii w światło, to cudowna przemiana brzydkiego kaczątka w pięknego, białego łabędzia. Każda z kobiet posiada tą moc i dzięki niej ma do odegrania wspaniałą rolę w uczynieniu tego świata lepszym. 
Święta żeńskość to moc zmieniająca świat bez potrzeby stosowania siły, bez walki i przemocy, bez ingerencji w cokolwiek lub kogokolwiek na zewnątrz. 
Można ją przyrównać do taoistycznej zasady „wei – wu wei” (działanie bez działania), która przynosi pożądany efekt bez wysiłku a jedynym działaniem jest podróż do wewnętrznego, świętego wymiaru. Ten święty wymiar zawiera esencję Waszej żeńskości i jest konkretnym, energetycznym ale też czysto fizycznym miejscem w Waszym ciele. Przez wieki próbowano oddzielić Kobiety od tego wymiaru, oddzielając duchowość i cielesność. 
Ciało i seksualność były „nieczyste” i „grzeszne” z samej swej natury. Wszelkie próby poznania sekretów swojego ciała i seksualności, sekretów układu hormonalnego i tajemnicy orgazmu, były oczywiście podszeptem samego szatana. Kobieta i jej ciało przez wieki były poddane władzy i dominacji mężczyzn. W systemie patriarchalnym wzorce społeczne, rodzinne i obyczajowe wspierały religię ugruntowując w Kobiecie poczucie niedoskonałości, winy i wstydu oraz wzorzec zależności od mężczyzn. Ale zanim przybyli patriarchalni bogowie i ich słudzy i usunęli Kobietę – Boginię w cień, Kobiecie i jej ciału oddawano nie tylko należyty szacunek ale także cześć i adorację. Kobieta była ucieleśnieniem Pramatki, Matki – Ziemi, Esencji Życia.
Dawne kultury wiedziały i czuły, że bez wolnych i świadomych Kobiet życie zamiera a ludzie stają się coraz bardziej nie-ludzcy. Kobieta utożsamiana była z boską świątynią a jej łono określano jako Boską Macierz. 
Choć pojęcie macierzy odnajdujemy współcześnie głównie w matematyce to pierwotnie oznacza ono: Pramatkę, Matkę, Prakolebkę, Kolebkę, Pierwotną Siedzibę, Miejsce Narodzin, Pierwotną Ojczyznę, Matrycę.
Czy owa matryca Macierz jest kwiatem życia, mistyczną różą, świątynią światła, zawierającą w sobie unikalny wzór życia?
Można próbować zniszczyć ten wzór wpajając Kobiecie poczucie grzechu, nieczystości i wstydu i stosując wobec niej przemoc fizyczną i psychiczną.
Współcześnie próbuje zniszczyć się kwiat życia kreując fałszywy wzorzec seksualności, cielesności, pseudo mocy ukrytej we wdziękach ciała – ale jak wszyscy czujemy to bardzo ciemna strona mocy.
Kultura masowa mając na usługach media, reklamę, przemysł filmowy i rozrywkowy w ślad za fałszywym wzorcem cielesności kreuje określony model seksualności, który każe gonić nam za szybkim, kompulsywnym, fizjologicznym seksem, który oddziela nas coraz bardziej od naszego serca i gubi światło naszej duszy. Zbrukanie ciała, w którym celują media jest próbą zbrukania świętej żeńskości. Jej przywrócenie to ponowne połączenie ciała, serca i duszy w jedną całość. W linii żeńskiej istnieje niepodzielne połączenie między ośrodkiem seksualnym, sercem i duszą. Miłość do siebie samego jest podstawą ponownego, wewnętrznego zjednoczenia. Podstawowy wyrazem miłości jest szacunek do samego siebie, do całej swojej istoty, a więc także do swojego ciała. Linia żeńska chce przywrócić Kobietom m.in. mądrość w podejściu do siebie i szanowaniu swoich granic. Ciało Kobiety nie tylko symbolicznie ale dosłownie jest Świątynią Światła. 
Niezależnie od tego czego doświadczały Kobiety nie da się zniszczyć kobiecej esencji życia. Jest ona wieczna w Kobietach i w każdej chwili może się odrodzić. Z przestrzeni wieków głos cudownych Kobiet mówi, że jest to czas przebudzenia, czas świetlistego brzasku, praświt, początkujący odrodzenie Ziemi i Świętej Żeńskości. To jest czas Kobiet.

 

Wszystkie Kobiety zainteresowane odkrywaniem siebie i swojej mocy zapraszamy na warsztaty Święta Żeńskość”.

Wraz z wiosną rozpoczynamy nowy cykl, który z jednej strony jest kontynuacją dotychczasowych zajęć a z drugiej strony jest zaproszeniem dla tych wszystkich Kobiet, które dotychczas nie miały okazji bliżej zapoznać się z tą tematyką. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa mailowo : kasiasm@tlen.pl

lub telefonicznie 502 440 475. 
 
 
"Akademia Psychosomatyki - kurs samouzdrawiania" . Aktualnie zawieszona.
 
1. Pojęcie zdrowia i choroby w ujęciu różnych kultur.
2. Źródło chorób - poszukiwanie przyczyn.
3. Odkrycie wewnętrznych zakłóceń i dysharmonii :
  • sfera fizyczna - toksyczne odżywianie, zastój w ciele fizycznym;
  • sfera mentalna - świadome i nieświadome wzorce, programy i przekonania, toksyczne myśli i destrukcyjna siła podświadomych kodów;
  • niewłaściwa komunikacja werbalna - raniące i destrukcyjne słowa;
  • sfera emocjonalna - lłumione i wyparte emocje, stresy i napięcia, zakłocenia w relacjach rodzinnych i partnerskich, dysharmonia w kontaktach międzyludzkich;
  • sfera seksualna - zaburzenia i blokady energii seksualnej. 
4. Anatomia energetyczna.
5. Symbolika ciała i symptomów chorobowych.
6. Metody pracy z podświadomością pomagające odkryć przyczyny choroby :
  • testy projekcyjne;
  • rysunek terapeutyczny;
  • mowa ciała, mowa ubioru;
  • głęboki relaks. 
 7. Psychologia somatyczna.
 
 
Zajęcia prowadzi Marek Taran - socjolog, pedagog, religioznawca.
Terapeuta z 20 letnim stażem w zakresie prowadzenia warsztatów grupowych i  terapii indywidualnych.
  
 
"Człowiek jest zdrowy, gdy znalazł swą prawdziwą jaźń i stał się jednością ze wszystkim co jest. Choroba zmusza człowieka, by nie opuszczał drogi do jedności - dlatego choroba jest drogą do doskonałości". 
 
Czym jest psychosomatyka?
Podstawowym założeniem psychosomatyki jest twierdzenie, że wszelkie nasze dolegliwości cielesne, czyli somatyczne (soma - z gr. ciało) mają przyczynę psychiczną ( psyche - z gr. psychika, ale także dusza).
Naprawdę choruje psyche a ciało jedynie unaocznia problem. Mówiąc dokładniej - to co manifestuje się w naszym ciele jako ból, uraz, choroba - jest symócić naszą ptomem, który chce nam wskazać jaka częśc naszego życia wymaga uzdrowienia. Symptom pokazuje z czym lub kim mamy się skonfrontować aby wyzdrowieć. Ponieważ w życiu często unikamy konfrontacji z tym co istotne, pragniemy również jak najszybciej zlikwidować symptom (np. ból) nie zastanawiając się co naprawdę nas "boli". Samo sięgnięcie po leki nie uzdrawia lecz tylko usuwa dokuczliwy objaw.
A co z przyczyną choroby?
Ciało spełnia funkcję ekranu, na który rzutowane jest to, co dzieje się w naszym wnętrzu. Ciało to zmaterializowane odbicie świadomości, która "ucieleśnia się" aby to co rozgrywa się w obszarze nieświadomym stało się widoczne. Już sam wygląd naszego ciała może nam wiele powiedzieć o naszym wnętrzu. Natomiast wszelkie choroby pełnią funkcję sygnału ostrzegawczego. Choroba poprzez swoją sygnalną funkcję pragnie zwrócić naszą uwagę na coś, czego nie chcemy widzieć, zmienić, skorygować. Choroba to prośba naszej wyższej części o głębokie zajrzenie w siebie i dokonanie zmian w swoim życiu.
 
Jeśli chcesz uzdrowić swoje życie na wszystkich poziomach - zapraszamy do Akademii Psychosomatyki.
 

 
W starych przekazach, które można nazwać "mądrością starożytnych" przejawia się wspólny wątek - my, współcześni jesteśmy świadkami głębokich przemian i przekształceń znanego nam świata, już teraz odczuwamy na naszej planecie przesunięcie płaszczyzny świadomości z materialnej na energetyczną (podniesieni wibracji).
Nasz lewopółkulowy umysł może odbierać to jako kryzys w wielu sferach : problemy materialne, fizyczne, mentalne, emocjonalne, napięcia w związkach międzyludzkich (kryzys partnerstwa i rodziny), poczucie porażki i zniechęcenia. Ale z szerszej, kosmicznej perspektywy to co przypomina upadek jest coraz gwałtowniejszym uwalnianiem się od tego co nas ogranicza i zniewala.
Teraz jak nigdy dotąd twoje problemy są bezcenną wskazówką pokazującą ci czy uporczywie trzymasz się starego porządku czy też jesteś przygotowany na przyjęcie nowego. Pozorny kryzys i upadek z perspektywy duchowej staje się twoją drogą do Wyzwolenia.
Upaść ma Stary Wzorzec, którego sednem jest dominacja energii męskiej i zniwolenie energii żeńskiej. Powoli w jego miejsce wpisywany jest Wzorzec Równowagi - zrównoważenie odwiecznych sił Życia : męskiej i żeńskiej, słońca i księżyca, ognia i wody, nieba i ziemi.
W ostatnich tysiącleciach energia żeńska była w odwrocie, separacji, uśpieniu lub zmieniła swój "spin" na męski, dlatego nasz męski świat ("męskich" mężczyzn i "męskich" kobiet) jest coraz bardziej nieludzki i destrukcyjny wobec Życia.
Aby przywrócić równowagę i odbudować Życie, każda kobieta powinna przejawiać na co dzień to Kim Jest : Jesteście "świątynią życia", "solą i słodyczą tej ziemi", "praoceanem stworzenia", "gwiezdnymi wrotami do światła", "mistyczną różą" i "kielichem Graala"!!!
Czas uruchomić te cudowne aspekty żeńskiej mocy! Aby tego dokonać, każda kobieta powinna rozpocząć niezwykłą podróż wgłąb siebie - podróż, w czasie której z Kopciuszka przemieni się w Księżniczkę.
Na Ziemi i w Kosmosie zawsze było wiele energii, które utrudniały kobiecie odkrycie samej siebie, energii, które zniewalały i niszczyły. Ale największy ból i destrukcję często funduje sobie kobieta - np. przez brak szacunku dla siebie i swojego ciała, nieumiejętność jego mądrego chronienia, bycie ofiarą, negatywne nastawienie zarówno do swojej kobiecości, jak i do świata mężczyzn lub - na drugim biegunie - wykorzystywanie swojego ciała i kobiecości do manipulacji.
Kobiety i mężczyźni toczą często nie tylko walkę między sobą, ale często największym wrogiem kobiety jest inna kobieta. To wszystko niszczy energię żeńską, a tym samym nas wszystkich i nasz świat. Jeśli nasze pragnienia o nowym, lepszym świecie mają się spełnić, najwyższy czas zacząć budować ten świat w sobie, najwyższy czas abyśmy odbudowali swoją wewnętrzną moc licząc przede wszystkim na siebie.
W dawnych kulturach byliśmy wtajemniczani w sekrety naszej wewnętrznej mocy podczas inicjacji. Ktoś, kto nie był inicjowany uważany był za "niepełnego", "uśponego" lub nawet "ślepego".
Nasza cywilizacja ukradła nam moc inicjacji i m.in. dlatego łatwo nami manipulować.
Czas przywrócić prastare sekrety niektórych "rytów inicjacyjnych", abyśmy znów stali się istotami Pełnymi, gdyż tylko takie istoty są szczęśliwe i tworzą harmonijne relacje.
 
 

  Wstecz
Sobota, 15 grudnia 2018 | admin